Artikelen

Op deze plek kunt u alle uitgebreidere artikelen / white papers inzien over onderwerpen die voor de veiligheidskundige relevant zijn.

Als u ook een artikel op DeVeiligheidskundige.nl wilt publiceren, kunt u contact met ons opnemen via redactie@deveiligheidskundige.nl

Recht op inzage personeelsdossier onder AVG

Een werknemer verzoekt om inzage en kopie van een personeelsdossier op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De rechter in Utrecht wijst de vordering toe.

De AVG is van toepassing op de geheel of gedeeltelijke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, en ook op de verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn of worden opgenomen. Niet duidelijk is of het personeelsdossier van de werknemer geautomatiseerd wordt verwerkt, bijvoorbeeld in een online-database of op de computer opgeslagen documenten. Wanneer dat het geval is, valt het personeelsdossier onder het materiële toepassingsgebied van de AVG.

Bestand?
Wanneer de documenten in het personeelsdossier van de werknemer echter niet geautomatiseerd worden verwerkt, moet nog worden beoordeeld of het personeelsdossier kan worden aangemerkt als 'bestand'.

Om als bestand in de zin van de AVG te kunnen gelden is vereist dat de persoonsgegevens een gestructureerd geheel vormen dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is. Daarvoor is een samenhangend geheel en een systematische toegankelijkheid van de persoonsgegevens vereist. Het vereiste 'gestructureerd geheel' houdt in dat de gegevensverwerking of de verzameling op grond van meer dan één kenmerk een onderlinge samenhang vertoont. 

Ook voor zover het personeelsdossier door de werkgever niet geautomatiseerd wordt verwerkt, oordeelt de rechter dat een personeelsdossier meerdere kenmerken bevat die zodanig met elkaar samenhangen dat al die gegevens naar de werknemer zijn te herleiden. Het personeelsdossier is in dat geval aan te merken als 'bestand'.

Persoonsgegevens
Daarmee staat vast dat de werknemer bescherming geniet onder de AVG. De betrokkene heeft onder meer het recht om – wanneer duidelijk is dat zijn persoonsgegevens worden verwerkt – inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens. Daarnaast heeft hij recht op de verstrekking van een kopie van zijn persoonsgegevens die worden verwerkt.

De werkgever heeft aangegeven dat zich in het personeelsdossier van de werknemer slechts de arbeidsovereenkomst bevindt. Het is gebruikelijk binnen de onderneming dat zaken mondeling worden besproken en niet worden vastgelegd in het personeelsdossier. Maar de werkgever vindt het niet bezwaarlijk om een kopie toe te sturen en zal dit doen. 

De vordering van de werknemer wordt toegewezen.

Uitspraak Rechtbank Midden-Nederland

Bron: Het Zwarte Corps
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.
Oké Niet oké