Artikelen

Op deze plek kunt u alle uitgebreidere artikelen / white papers inzien over onderwerpen die voor de veiligheidskundige relevant zijn.

Als u ook een artikel op DeVeiligheidskundige.nl wilt publiceren, kunt u contact met ons opnemen via redactie@deveiligheidskundige.nl

Onderzoeksrapport: Hoe gaan bedrijven om met chronisch zieke werknemers

Op dit moment heeft 20% van de beroepsbevolking een chronische aandoening en dit aandeel neemt de komende jaren fors toe. In 2030 zal één op de vier werknemers een chronische ziekte zoals kanker, longaandoeningen, diabetes, reuma of hart- en vaatziekten hebben.

Welke impact heeft dit op de werkvloer?
In hoeverre bereiden organisaties zich hierop voor?
Tegen welke knelpunten lopen zij aan bij de begeleiding van medewerkers met een chronische ziekte?

Samen met HR Praktijk deed Arbo Unie onderzoek onder HR-professionals naar de wijze waarop organisaties op dit moment chronisch zieke medewerkers begeleiden.
Waar lopen ze tegenaan en welke (preventieve) maatregelen nemen organisaties om hun chronisch zieke collega’s te ondersteunen?
Tevens belichten we de rol van de HR-professional, de leidinggevende en de medewerker.
Ook kijken we hoe leidinggevenden worden ondersteund en wat de rol is van de bedrijfsarts.

Met dit onderzoek willen wij in kaart brengen hoe organisaties in Nederland met chronisch zieke medewerkers omgaan en in welke mate het belang van zo’n actieve benadering wordt onderkend.

Download het rapport

Bron: HR Praktijk

Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.
Oké Niet oké