Artikelen

Op deze plek kunt u alle uitgebreidere artikelen / white papers inzien over onderwerpen die voor de veiligheidskundige relevant zijn.

Als u ook een artikel op DeVeiligheidskundige.nl wilt publiceren, kunt u contact met ons opnemen via redactie@deveiligheidskundige.nl

VOG draagt bij aan succesvol integriteitsbeleid

Uit recent onderzoek blijkt dat de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) niet alleen bijdraagt aan een veilige werkomgeving, maar ook aan de re-integratie van ex-criminelen. Het onderzoek richtte zich op de evaluatie van de effectiviteit van de VOG en werd in opdracht van het WODC uitgevoerd.

Werkgevers en organisaties kunnen een VOG vragen aan personen waarmee zij een dienstverband willen aangaan of wanneer zij vrijwilligerswerk aanbieden. Met de VOG worden personen met belastend strafblad geweerd uit kwetsbare sectoren. Ieder jaar worden er meer VOG’s aangevraagd bij screeningsautoriteit Justis. In 2016 waren het er bijna een miljoen. Vanwege de toenemende populariteit besloot de staatssecretaris onderzoek te doen naar de effecten van het VOG-beleid.

Effectief instrument
Staatssecretaris Dijkhoff is tevreden dat het onderzoek aantoont dat de VOG een effectief instrument is. Ook wordt met de onderzoeken het belang van de VOG als onderdeel van een gedegen integriteitsbeleid onderstreept. ‘Uit onderzoek blijkt dat de VOG een positieve bijdrage levert aan het identificeren van toekomstige delictplegers. Daarnaast nemen criminele activiteiten met 50 % af na een VOG-weigering. De VOG-weigering kan daarom als waarschuwing worden gezien om het leven te beteren. Kiezen voor een leven zonder criminaliteit vergroot bovendien de kans op het krijgen van een VOG,’ aldus staatssecretaris Dijkhoff. Wanneer een werkgever een VOG verlangt van werknemers heeft dit bovendien een preventief effect. Uit onderzoek blijkt namelijk dat personen met een belastend strafblad minder vaak solliciteren op functies waarvoor een VOG is vereist dan personen zonder strafblad.

Verkeerde beeldvorming
In voorkomende gevallen bestaat nog het idee dat de VOG vaak en vanwege kleine delicten wordt geweigerd, maar dat komt voort uit verkeerde beeldvorming over de VOG. De staatsecretaris zet in 2017 daarom in op communicatie. Hierbij gaat speciale aandacht uit naar jonge VOG-aanvragers, omdat zij aan het begin van hun maatschappelijke carrière staan. Er wordt onder andere een website voor jongeren gelanceerd, een voorlichtingsfilm gepresenteerd en op festivals krijgen jongeren informatie over de VOG en drugsdelicten.

Bron: Blog Frank van Summeren, SBO
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.
Oké Niet oké