Artikelen

Op deze plek kunt u alle uitgebreidere artikelen / white papers inzien over onderwerpen die voor de veiligheidskundige relevant zijn.

Als u ook een artikel op DeVeiligheidskundige.nl wilt publiceren, kunt u contact met ons opnemen via redactie@deveiligheidskundige.nl

Succes factoren voor de implementatie van een Zero Accidents Vision (ZAV)

Eind november 2015 zijn de onderzoeksresultaten gepubliceerd van het Europese onderzoek naar de succesfactoren voor de implementatie van de Zero Accidents Visie (ZAV). In dit onderzoek is er specifiek aandacht voor commitment, veiligheidscommunicatie, veiligheidscultuur en veiligheid en leren. Daarnaast zijn goede praktijken verzameld en de grootste uitdagingen in kaart gebracht voor bedrijven die ZAV hebben geïmplementeerd. Je vindt hieronder de samenvatting en het volledige rapport.

Samenvatting Succes Factors for the implementation of a Zero Accidents Vision (ZAV)

Rapport Succes Factors for the implementation of a Zero Accidents Vision (ZAV)

In het artikel "De nul houden" van Gerard Zwetsloot in het Vakblad Arbo (nr 7 2016, Vakmedianet) leest u meer over de commitmentstrategie voor veiligheid.

Commitmentstrategie voor veiligheid

Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.
Oké Niet oké