Artikelen

Op deze plek kunt u alle uitgebreidere artikelen / white papers inzien over onderwerpen die voor de veiligheidskundige relevant zijn.

Als u ook een artikel op DeVeiligheidskundige.nl wilt publiceren, kunt u contact met ons opnemen via redactie@deveiligheidskundige.nl

FAQ binnen VCA

Hieronder antwoord op een aantal veel gestelde vragen binnen de VCA.


Hoe kan ik zorgen dat ik voldoe aan vraag 1.2 van de VCA, zonder dat ik een veiligheidskundige in dienst neem?
Door een contract af te sluiten met een partij die veiligheidskundige zorg kan leveren. In dit contract moeten de activiteiten van de veiligheidskundige vastgelegd zijn. De inbreng van de veiligheidskundige moet aantoonbaar zijn.
Uiteraard moet ook een kopie overlegd kunnen worden van bewijzen van deskundigheid.


Wat zijn tot nu toe de ervaringen met LMRA?
LMRA betekent Laatste Minuut Risico Analyse. Zo’n LMRA is een korte risicobeoordeling door uitvoerenden, vlak voordat ze hun werkzaamheden aanvangen, en zeker ook bij wijzigingen in omstandigheden. Zoiets hoeft misschien maar een minuut te duren, en is eigenlijk gewoon een kwestie van ‘bezint eer ge begint’. Waar het om gaat is dat zoiets standaard gebeurt. Het introduceren van dit begrip, zo is de bedoeling, helpt om dit soort gedrag op de werkplek te ‘automatiseren’ en te verankeren. Bij audits blijkt dat medewerkers geen moeite hebben met het principe, als je het uitlegt. Maar wel met de afkorting. Velen weten niet waar die voor staat. De vraag is een beetje of alleen de afkorting beter ingang moet vinden, of het principe zelf ook.


Welke medewerkers dienen binnen een bedrijf het certificaat basisveiligheid te hebben?
Wanneer een opdrachtgever VCA-certificering van uw bedrijf eist, dienen alle operationele medewerkers die langer dan drie maanden in dienst zijn en werkzaamheden voor de opdrachtgever verrichten (ter plaatse of in uw bedrijf) in het bezit te zijn van een diploma Basisveiligheid VCA (B-VCA).
Daarnaast dienen alle desbetreffende leidinggevenden in het bezit te zijn van VOL-VCA.


Oorspronkelijk verschenen in VCA Actueel december 2011
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.
Oké Niet oké