Artikelen

Op deze plek kunt u alle uitgebreidere artikelen / white papers inzien over onderwerpen die voor de veiligheidskundige relevant zijn.

Als u ook een artikel op DeVeiligheidskundige.nl wilt publiceren, kunt u contact met ons opnemen via redactie@deveiligheidskundige.nl

Het verschil tussen een gewone RI&E en een functie-RI&E?

De ‘gewone RI&E’ is voorgeschreven in de Arbeidsomstandighedenwet.
‘Functie-RI&E’ is een begrip dat voortvloeit uit VCA-eisen.

De Arbeidsomstandighedenwet verplicht elke werkgever om er alles aan te doen om de gezondheid en veiligheid van de werknemer te waarborgen. Daarnaast heeft de werkgever de verplichting alle aanwezige risico’s in kaart te brengen door middel van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Als de risico’s niet voldoende zijn afgedekt, moeten er maatregelen genomen worden om ze te beheersen. Deze worden opgenomen in een plan van aanpak.

Volgens artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet moet een RI&E in ieder geval aan de volgende eisen voldoen:
• de RI&E moet compleet zijn (voorkom dat bijvoorbeeld werkzaamheden, afdelingen, functies, groepen of individuele werknemers over het hoofd worden gezien)
• de RI&E moet betrouwbaar zijn (dus de situatie eerlijk weergeven)
• de RI&E moet actueel zijn (de huidige stand van zaken weerspiegelen) en, zodra de situatie daartoe aanleiding geeft, worden geactualiseerd
• de RI&E moet op schrift staan; een afschrift moet aan de personeelsvertegenwoordiging (bijvoorbeeld de ondernemingsraad) worden overhandigd; de RI&E moet door elke werknemer kunnen worden ingezien
• organisaties met meer dan 25 werknemers moeten hun RI&E-instrument op de gewone wijze laten toetsen
• als het RI&E-instrument niet is voorzien van een erkenningsicoontje, dan dient de RI&E op de gewone wijze getoetst te worden. Hierop gelden uitzonderingen voor kleine of zeer kleine bedrijven. Uitzondering 1: organisaties die voor maximaal 40 uur per week arbeid laten verrichten (alle werknemers bij elkaar opgeteld) moeten een RI&E hebben, maar hoeven dat document niet te laten toetsen. Deze bedrijven mogen gebruik maken van een verkorte versie van de RI&E. Uitzondering 2: organisaties met maximaal 25 werknemers in dienst die gebruik maken van een ‘erkend instrument’ voor hun branche, kunnen in aanmerking komen voor toetsingsvrijstelling, mits ze inderdaad onder die branche vallen.

Nu de ‘functie-RI&E’. VCA richt zich meer dan de Arbeidsomstandighedenwet op de risico’s per functie. Hier geldt expliciet de eis dat risico’s van elke functie aantoonbaar gewogen moeten worden, volgens de formule kans x effect.
Hierbij moet een vaste methodiek worden gebruikt. Ook gelden er eisen ten aanzien van deskundigheid en ervaring. De functie-RI&E mag bij VCA niet ouder zijn dan 3 jaar.
Let wel: de functie-RI&E is het document waarnaar bij VCA-audits wordt gevraagd, niet de bedrijfs-RI&E.


Oorspronkelijk verschenen in VCA Actueel december 2011

Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.