Verbinding

(chemie)
Stof waarvan de moleculen bestaan uit verschillende atomen.

Het is geen mengsel, want de verschillende elementen binden zich zodanig aan elkaar dat ze in vaste verhoudingen voorkomen, af te leiden uit de (bruto)formule. H2O (water) bestaat bijvoorbeeld altijd uit twee waterstofatomen per zuurstofatoom. H2SO4 (zwavelzuur) is bijvoorbeeld een iets complexere verbinding, die meestal voorkomt als oplossing (mengsel) in water.