Verlichtingssterkte

(lichttechniek)
Illuminantie

De loodrecht op een oppervlak invallende lichtstroom per oppervlakte-eenheid. Uitgedrukt in lux (= lumen/m2)

Verlichtingssterkten worden (niet-bindend) voorgeschreven door de NEN 12464 en zouden moeten worden afgestemd op de (visuele) taak. Waar in een kantoor 300 of 500 lux doorgaans volstaat, zal een tandarts, een elektronicus of een fijnmechanicus 1500 lux op het werkoppervlak behoeven om voldoende details te kunnen waarnemen.

Bij het ontwerpen van een lichtinstallatie worden armatuurgegevens en reflectiegegevens van wanden, vloeren en plafonds ingevoerd in een lichtcalculatieprogramma (Dialux, Claculux, enz.), waarna het de verlichtingssterkte berekent en grafisch presenteert op de gewenste hoogte. Dat is de hoogte waarop de visuele taak wordt uitgevoerd: standaard 70 cm. Als de visuele taak bestaat uit oriëntatie (verkeersruimten) dan is het de vloer.

Noodverlichting vereist een minimale (wel wettelijk vastgelegde) verlichtingssterkte van 1 lux op vloerniveau over de vluchtroute.

Zie Lumen
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.