Toxicologie

(geneeskunde, biologie, AH)

De wetenschappelijke leer van de uitwerking van vergiften op mens (en dier). Toxicologisch onderzoek staat aan de basis van het proces van vaststelling van grenswaarden. Hoe giftig een stof is en welke blootstelling veilig is en welke niet kan maar zeer ten beperkt worden ingeschat. Er moet dus proefondervindelijk worden getest, wat uiteraard op ethische bezwaren stuit.

Toxische stoffen kunnen een acute werking hebben, maar (ook) een chronische. Die laatste is moeilijk middels (dier)proeven te achterhalen, omdat het vele jaren tot zelfs decennia kan vergen voordat de gevolgen merkbaar zijn. Bij mutagene en teratogene stoffen (twee categorieën toxische stoffen) zijn de effecten pas vast te stellen als er voortplanting plaatsvindt.