Seksuele intimidatie

Ongewenst, seksueel geladen gedrag.
Kan verbaal of fysiek zodanig overweldigend zijn dat slachtoffers zich lastig kunnen verweren. Taboe-onderwerp dat bespreking vereist. Hoort niet thuis op de werkvloer, maar de regelgeving gebruikt de term ‘ongewenst’, waarmee wordt gesuggereerd dat er ook een (niet-strafbare) gewenste vorm zou bestaan. Onheldere definitie en menselijke bespreekbaarheidsdrempels maken seksuele intimidatie tot een moeilijk beheersbaar verschijnsel.