Risico

(veiligheidskunde)

De mate waarin een gevaar daadwerkelijk een bedreiging vormt / de kans dat een potentieel gevaar resulteert in een incident én de ernst daarvan (in termen van schade en/of letsel).

Door veiligheidskundigen graag gekwantificeerde grootheid, immers: hoe groter het risico hoe groter ook de noodzaak om er iets aan te doen.

In formule: risico = kans x effect of vollediger: risico = waarschijnlijkheid x blootstelling x effect. Zie Fine & Kinney.