REACH

Registration, Evaluation and Authorization of CHemicals.
De Europese REACH-verordening is in Nederland onderdeel van de Wet milieubeheer en stelt eisen aan registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen voor fabrikanten, formuleerders, handelaren en ‘downstream gebruikers’.
De regeling eist onder andere informatie-uitwisseling tussen leverancier en afnemer van chemicaliën. Dat betreft niet alleen het verstrekken van een veiligheidsinformatieblad (VIB), maar ook ‘informatievoorziening over de toonbank’ en terugmelding over het actuele gebruik.
Zie ook www.rivm.nl/reach
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.