Protocol

Inleiding van een akte, verslag.

In de VK bijna uitsluitend gebezigd in de betekenis ‘gedragsovereenkomst/handelingsvoorschrift’.
Set van regels en afspraken waarin is vastgelegd hoe en in welke volgorde gehandeld dient te worden door een werknemer in gegeven omstandigheden of bij bepaalde taken.

Protocollen zijn met name nuttig voor het beheersen van gedrag van professionals als hun denk- en beslissingsvaardigheid ontoereikend kan zijn. Hulpverleners die snel moeten handelen in panieksituaties, procesoperators die geen diepgaand inzicht hebben in voorziene risico’s en militaire functionarissen kunnen (of moeten kunnen) terugvallen op protocollen en voorgeschreven procedures om (handelings)verstarring of escalatie van een noodsituatie te voorkomen.

VK’s en werknemers worden niet gelukkig van protocollen, want ze tasten de autonomie aan. Ze dienen dus met gepaste terughoudendheid te worden voorgeschreven.