Proces

1. (rechtskunde) Rechtsgeding, pleitzaak, 'het uitvechten van een geschil voor de rechter', bestaande uit een dagvaarding (dwingende uitnodiging om voor de rechter te verschijnen), de pleidooien van de partijen en ten slotte het vonnis van de rechter.

2. (alg.) Het geleidelijke verloop der dingen gedurende een zekere tijdspanne, doorgaans met de focus op een bepaald aspect van de gebeurtenissen of op een te definiëren gebeurtenis zelf. Reeks ontwikkelingen die leidt tot een bepaald gevolg. 

3. (medisch) verloop of ontwikkeling van een ziekte, bijvoorbeeld de omstandigheden die aanleiding vormen tot het ontstaan of de ontwikkeling van de gezondheidstoestand over de tijd, al dan niet als gevolg van behandeling.

4. (productie) Samenhangend geheel van handelingen en activiteiten dat dient om een bepaald product, artikel, of materiaal te vervaardigen.

5. (organisatie) Geheel van activiteiten in een organisatie dat dient voor het bereiken van een resultaat.