PAGO

Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek.
Regelmatig medisch onderzoek van werknemers. Enerzijds een recht van alle werknemers die dat zelf vanuit hun beroepsrisico’s wenselijk achten, anderzijds kán het verplicht worden gesteld, afhankelijk van taken of blootstellingsrisico’s, het beroep of mogelijke gevaren voor derden. Denk bijvoorbeeld aan asbestsaneerders, schilders, duikers, brandweerlieden en piloten.