NEN

Nederlands Normalisatie-instituut 
NEN beheert nationale, Europese en wereldwijde normen/standaarden, technische afspraken en praktijkrichtlijnen, geldend in Nederland.
Voorheen NNI (Nederlands normalisatie Instituut).

NEN ondersteunt in Nederland het normalisatieproces. Als een partij zich tot NEN richt met de vraag om een afspraak tot stand te brengen, gaan zij aan de slag.
Zij onderzoeken in hoeverre normalisatie mogelijk is en er interesse voor bestaat en nodigen vervolgens  belanghebbende partijen uit om deel te nemen. De afspraken komen op basis van consensus tot stand en worden vastgelegd in een document, meestal een norm. Afspraken die in een NEN-norm zijn vastgelegd mogen niet conflicteren met andere geldige NEN-normen. NEN-normen vormen samen een coherent geheel.

Een belanghebbende partij kan een producent, ondernemer, dienstverlener, gebruiker, maar ook de overheid of een consumenten- of onderzoeksorganisatie zijn. De vraag is niet altijd om een norm te ontwikkelen. Vanuit de overheid komt regelmatig het verzoek om te onderzoeken of er binnen een bepaalde sector of op een bepaald terrein normalisatie mogelijk is. NEN doet dan onderzoek en start afhankelijk van de uitkomsten een project. Deelname staat open voor alle belanghebbende partijen.

NEN beheert ruim 31.000 normen. Dit zijn de in Nederland aanvaarde internationale (ISO, IEC), Europese (EN) en nationale normen (NEN). In totaal zijn er 26 beleidscommissies, ruim 500 normcommissies en 177 subcommissies actief met in totaal ruim 5.000 normcommissieleden. Een goed beheer van de omvangrijke normencollectie en de afstemming tussen nationale, Europese en internationale normcommissies, vereist een zeer goede infrastructuur.
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.