LOC (Loss of Containment)

(chemie, procestechnologie) Onbedoelde/onbeheerste ontsnapping van een stof uit een vat, leiding of installatie. Hoeft niet per se gevaarlijke stoffen te betreffen, hoewel daar de gevolgen ernstig kunnen zijn. De term kan zelfs betrekking hebben op stoom of perslucht. LOC kan het gevolg zijn van een uit de hand gelopen proces, een ongewenste reactie (zoals een explosie), een foutieve handeling of ingreep of een defect, bijvoorbeeld door ageing van een installatie.
Zie ook LOPC.

(biolaboratoria:) Het vrijkomen of ontsnappen van bijvoorbeeld een pathogeen of een genetisch gemodificeerd organisme, met risico's voor het ecosysteem of het milieu.
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.