KAM

Kwaliteit, Arbo, Milieu
Nederlands letterwoord dat meestal in samenstelling wordt gebruikt: KAM-coördinator, KAM-functionaris. Verzamelbegrip. De veiligheidskundige aspecten van KAM vallen voornamelijk onder de ‘A’ van arbeidsomstandigheden.