Ioniseren

(fysica) Het doen uiteenvallen van een atoom in een ion en een vrij elektron, ofwel het ‘uit zijn baan schieten’ van een elektron in de buitenste schil van een atoom.

Ionisatie maakt ‘getroffen’ atomen reactief, waardoor zich (menigmaal ongewenste) effecten voordoen. In levende materie kan ionisatie sterfte veroorzaken of de aanzet zijn voor het ontstaan van kanker.

N.b: Met 'ionisatie' wordt NIET bedoeld het uiteenvallen/ontleden van een vaste stof waarin de elementen via een ionbinding bijeenblijven, zoals bij het oplossen van keukenzout in water, waarbij in de oplossing natrium- en chloorionen ontstaan.
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.