Installatie

Samenstel of technische eenheid van min of meer bij elkaar horende of met elkaar verbonden apparaten die in samenhang een of meer functies vervullen.

Voorbeelden: elektrische installatie (samenstel van elektrische materialen en leidingen), drukinstallatie (samenstel van leidingen, vaten, afsluiters, pompen, enz.), stereo(hifi)-installatie (samenstel van elektronische apparaten, kabels en luidsprekers, bedoeld voor het weergeven van spraak, muziek of ander geluid), procesinstallatie (geheel van aaneengekoppelde hardware en meet-en regelsystemen op een plant waarmee een (doorgaans chemisch) eindproduct of halffabrikaat wordt vervaardigd, gezuiverd, gescheiden of anderszins bewerkt).
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.