IF

Injury Frequency

Verhoudingsgetal dat aangeeft hoeveel personen (meer dan een dag) moeten verzuimen als gevolg van een arbeidsongeval per 1.000.000 gewerkte uren.

In formule uit te drukken als: aantal ongevallen/gewerkte uren x 1.000.000

De IF wordt soms beschouwd als ‘harde maat’ voor de arbeidsveiligheid. Dat lijkt verleidelijk, maar het verabsoluteren van de IF leidt tot geringere meldingsbereidheid van twijfelgevallen en ongevallen kunnen milder worden gepresenteerd en geregistreerd dan ze zijn.

Bij kleinere bedrijven kan één enkel arbeidsongeval tot een zeer hoge IF leiden.

Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.