HRO

(Management, Eng.)
High Reliability Organization

Organisatie die hoge betrouwbaarheid (van de bedrijfsprocessen in hun samenhang en daarmee de algehele prestatie) nastreeft. Ook High Reliability Organizing, dat niet op het bedrijf maar op de aanpak/methodiek slaat.

Hoogbetrouwbaarheid is vooral van belang bij risicovolle en complexe systemen, net als overigens de beheersing van de veiligheid. Betrouwbaarheid en veiligheid zijn NIET hetzelfde, maar HRO en systeemveiligheid vertonen overeenkomsten en overlappen ten dele.

HRO heeft vijf kenmerken:

1. het zoekt naar afwijkingen
2. het weigert te simplificeren
3. het streeft naar overzicht
4. het koestert vasthoudendheid en veerkracht (resilience)
5. het respecteert expertise

HRO is geen star systeem van voorschriften en procedures maar eerder een set interventiestrategieën waarbinnen de praktische aanpak wordt ingevuld: het raamwerk laat 'ruimte' voor maatwerk en voor (veiligheids)managementsystemen en -methoden. 

HRO is van oorsprong Amerikaans. Het werd begin deze eeuw vooral uitgewerkt en uitgedragen door Weick en Sutcliffe.
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.