Gevaarlijke stoffen

(arbeidshygiëne, veiligheidskunde)

Stoffen die in potentie een risico vormen voor de mens. Het risico dat verbonden is aan gebruik van een gevaarlijke stof is zeer afhankelijk van de omstandigheden en de maatregelen. Zie ook de definitie van gevaar


Gevaarlijke stoffen worden normaliter onderverdeeld in categorieën:

brandbare stoffen,
explosieve stoffen,
oxiderende stoffen,
bijtende (corrosieve) stoffen,
giftige stoffen,
milieugevaarlijke stoffen en
radioactieve stoffen.

Stoffen of mengsels kunnen tot meerdere categorieën tegelijk behoren.

Er zijn uitgebreide regels met betrekking tot registratie, toelating en etikettering van gevaarlijke stoffen.
Zie ook REACH en VIB.