Frequentie

(Fysica, trillingsleer, statistiek, kansrekening)
Aanduiding van het aantal malen dat iets optreedt per tijdseenheid.

In de fysica (mechanica, geluidsleer elektriciteitsleer, electronica) is de frequentie het aantal trillingen (periodes van een periodiek, meestal harmonisch verschijnsel) per seconde, uitgedrukt in Herz (Hz).

Veiligheidskundigen gebruiken het begrip frequentie regelmatig bij blootstelling: hoe vaak per dag/week/jaar komt een persoon/werknemer in gevaar. Bij veel risicobeoordelingen is de (relatieve) blootstellingsfrequentie een belangrijke factor bij de weging van het actuele risico en het bepalen van de urgentie en zwaarte van beheersmaatregelen.

Ook bij ongevallen wordt het begrip frequentie gehanteerd, bijvoorbeeld in de IF.
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.