Fase

1. Fysica: aggregatietoestand van een stof (vast, vloeibaar of gasvormig).
1a. Trillingsleer: de momentane toestand van een ‘punt’ dat deelneemt aan een periodieke trilling.
1b. Elektrotechniek/elektronica: de (wissel)spanningvoerende draad, in enkelfase-installaties bruin van kleur.

2. Bij rampen(plannen) of noodtoestanden de af te bakenen (tijds)periode van een reeks zich ontwikkelende gebeurtenissen of de voortschrijdende aanpak ervan. Brandtheorie: smeulfase, brandfase en gloeifase, de stadia van een brand.
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.