Ergonomie

Leer der fysieke mogelijkheden en beperkingen van het menselijk lichaam.