Cultuur

Patroon in- of geheel van gebruiken, ideeën, overtuigingen en waarden die door een groep mensen als gemeenschappelijk worden beschouwd en/of aanvaard.

Het begrip cultuur kent vele definities. VK's hanteren 'cultuur' doorgaans bij het aanduiden van de mate waarin 'veilige' gebruiken en waarden in een bedrijf of bedrijfstak zijn ingebed. Cultuur is een bij uitstek sociaal gedreven verschijnsel, dat bovendien voortdurend in ontwikkeling is. Pas op voor misverstanden bij gebruik van dit glibberige metabegrip.

Zie Veiligheidscultuur