Conformiteitsverklaring

Door de fabrikant op te stellen, verplicht met een CE-markeringsplichtig product mee te leveren document, waarin deze verklaart dat het product of samenstel voldoet aan de van toepassing zijnde EU-richtlijnen.

Let op: bij samenstellen, bijvoorbeeld uitgebreide installaties kan de samenstellend installateur aangemerkt worden als fabrikant. Dat geldt ook bij verbouwingen of ingrijpende aanpassingen aan producten.
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.