Bedrijfsarts

Arbeids- en bedrijfsgeneeskundige.
Eén van de 4 kerndisciplines.
Heeft een rol in het ziekteverzuimbeleid van een bedrijf.
Taken: verzuimbegeleiding/re-integratie zieke werknemers, (aanstellings-)keuringen, PAGO.