Beheersing

Het onder controle hebben en houden van een systeem of proces.

De VK wordt geacht de veiligheidsaspecten/risico’s van het werk te beheersen, of daar ten minste een bijdrage aan te leveren, bij voorkeur preventief.

Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.
Oké Niet oké