BeSaCC

Belgian Safety Criteria for Contractors

Het BeSaCC-systeem (Belgian Safety Criteria for Contractors) werd in België ontwikkeld op initiatief van het Verbond van Belgische Ondernemingen en een aantal bedrijfssectoren. BeSaCC is een attesteringssysteem waarbij een groep van deskundigen (Cel van Deskundigen - CvD) aan de hand van een door de aanvrager opgesteld dossier nagaat of voldaan is aan de BeSaCC-criteria.
Dit systeem is vooral bedoeld voor de kleinere aannemers en onderaannemers die werkzaamheden met een beperkt risico uitvoeren. Het kan ook beschouwd worden als een eerste stap in de richting van een VCA. In het BeSaCC-systeem krijgt de onderneming die zelf aantoont dat zij aan de gestelde criteria voldoet een attest. Beide systemen zijn complementair en worden in België beheerd door eenzelfde nationale structuur, namelijk de vzw BeSaCC-VCA.
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.
Oké Niet oké