Bouwbesluit

Complex geheel van (overheids)regels waaraan bouwwerken in Nederland moeten voldoen, afhankelijk van hun gebruiksfunctie (woonfunctie, bijeenkomstfunctie, celfunctie, gezondheidszorgfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie, logiesfunctie, onderwijsfunctie, sportfunctie, winkelfunctie een categorie overige functies en ten slotte de eisen aan andere bouwwerken dan gebouwen).

De technische bouwvoorschriften in het Bouwbesluit betreffen behalve constructieve eisen ook voorschriften met betrekking tot bijvoorbeeld vluchtroutes en brandmeldsystemen.

Veel van de voorschriften zijn niet strikt bindend, mits de bouwer zelf een verantwoorde, minstens gelijkwaardige oplossing heeft gevonden.
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.
Oké Niet oké