BRZO

Besluit Risico’s Zware Ongevallen.
Op grond van Europese (Seveso-)richtlijnen ingevoerd overheidsbesluit dat beheersing van de gevaren van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen nastreeft. Het besluit stelt daartoe eisen aan (enkele honderden) bedrijven (exploitanten van inrichtingen) die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken, in de spreektaal BRZO-bedrijven genoemd.
De eisen aan zgn. ‘hogedrempelinrichtingen’ betreffen onder andere veiligheidsrapportage, actuele interne noodplannen, registratie, beheer en inspectie.
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.