Brandcompartiment

Bouwkundig omsloten ruimte die gedurende een bepaalde tijd (ten minste 20 minuten) een brand tot die ruimte beperkt moet houden.

Aan wanden, vloeren, plafonds en de daarin aangebrachte deuren en ramen worden eisen gesteld met betrekking tot hun brand- en rookwerendheid (de weerstand tegen Branddoorslag en Brandoverslag - WBDBO) om de uitbreidingssnelheid van een brand en de verspreiding van rook te minimaliseren.

De eisen met betrekking tot brandcompartimentering zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2012, afdeling 2.10. ‘Beperking van uitbreiding van brand’.
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.
Oké Niet oké