Bestek

(bouwkunde/bouwnijverheid).

Systematische omschrijving van een uit te voeren bouwkundig werk, bevattende administratieve en juridische bepalingen en vooral technische bepalingen en werkbeschrijvingen.

In het bestek en de bijbehorende tekeningen is vastgelegd wat de opdrachtgever contractueel mag verwachten van de opdrachtnemer (de uitvoerende partij) ten aanzien van het uit te voeren werk.

In de woning en utiliteitsbouw wordt de STABU (2) besteksystematiek gehanteerd, in de grond-, weg- en waterbouw de RAW-systematiek.
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.
Oké Niet oké