Agenda

Vorige maand Vorige dag Volgende dag Volgende maand
Per jaar Per maand Per week Vandaag Zoeken Ga naar maand
HVK module ‘Wettelijk kader’
Contact Copla

In deze los te volgen HVK module krijgt u een overzicht van het wettelijk kader gepresenteerd. Hierbij wordt ingegaan op de grondslagen van het Nederlands recht en op de sociale wetgeving. Verdiepend wordt ingegaan op specifieke stukken wetgeving die in het bijzonder van belang zijn voor de HVK-er. U bent in staat wettelijke vereisten voor het bedrijf te vertalen in concrete maatregelen.

Deze module is gewaardeerd met 3 studiepunten in het onderhoudssysteem van Hobéon SKO voor arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen, ook is deze module toegelaten in het SVK-register.

Programma: module Wettelijk kader 

 • Europees recht
 • Nederlands recht
 • Arbeidsomstandighedenwet
 • Arbobesluit, Arboregeling, Arbocatalogi
 • Werkgeversaansprakelijkheid bij ongevallen en beroepsziekten
 • Aansprakelijkheid Arboprofessional als vrije beroepsbeoefenaar 
 • Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
 • Medezeggenschapsrecht; Wet op de Ondernemingsraden
 • Relatie risicobeheersing en Bouwregelgeving
 • Bouwregelgeving
 • Gebruiksregelgeving

U kunt zich aanmelden via onze website COPLA. De kosten van deelname bedraagt € 1350,-- (excl. btw). Bij de module krijgt u alle syllabi en boeken behorende bij deze module. Na afloop van de module volgt een toets-opdracht. Bij 100% aanwezigheid ontvangt u een bewijs van deelname. Veiligheidskundigen die hun opleiding volgden bij Copla, ontvangen € 100,- korting op de cursusprijs. SVK leden kunnen gebruik maken van hun opleidingenvoucher.
Locatie Harderwijk
Locatie Harderwijk
Organisator: Copla
Kosten: €1.350
Lesdagen: 3
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.