Mogelijk smog door fijnstof

Vanaf zondag 22 januari is er kans op smog door fijnstof. De verwachting is dat de kans op smog door fijnstof de komende dagen blijft vanwege de ongunstige weersomstandigheden met betrekking tot fijnstof. De luchtkwaliteit is de komende dagen ’onvoldoende’ volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex. Smog kan luchtwegklachten veroorzaken bij mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen, ouderen en mensen die zich inspannen in de buitenlucht. Het RIVM adviseert mensen die hinder ondervinden om zware lichamelijke inspanning te vermijden.

Een verhoogde concentratie fijnstof in de lucht kan, samen met andere luchtverontreiniging, leiden tot een verminderde longfunctie, verergering van astma en een toename van luchtwegklachten alspiepen, hoesten en kortademigheid. Vooral mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD, en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten kunnen last ondervinden. In sommige gevallen kan medicatie – in overleg met een arts – worden aangepast.

De gemeten uurconcentraties en de verwachting zijn zichtbaar op de gezamenlijke website luchtmeetnet.nl van alle luchtmeetnetten in Nederland. Ook is er informatie over actuele en verwachte smogniveaus op NOS Teletekst pagina 711 en 712.

Meer informatie
    Actuele en verwachte smogniveaus vindt u op luchtmeetnet.nl, NOS-Teletekst pagina 711en 712, en de luchtkwaliteitsapp van het RIVM, GGD Amsterdam en DCMR
    Meer informatie over smog op rivm.nl/smog
    Als u klachten ondervindt, kunt u hierover contact opnemen met uw huisarts of de plaatselijke GGD
    Informatie over longziekten en luchtvervuiling vindt u bij het Longfonds

Bron: RIVM

Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.
Oké Niet oké