UNETO-VNI blij met wettelijke eisen voor cv-installateurs

Minister Blok heeft het pleidooi van installatiekoepel UNETO-VNI voor een wettelijke erkenning van cv-installateurs meegenomen in zijn maatregelen om het koolmonoxidegevaar terug te dringen. Vanaf 2019 mogen alleen erkende installatiebedrijven en cv-monteurs aanleg en onderhoud van cv-installaties uitvoeren. De verplichte erkenning is één van de maatregelen die minister Blok maandag bekendmaakte.

De minister reageert met het besluit op een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) over ongevallen met koolmonoxide bij cv-ketels. Uneto-VNI verwacht dat de maatregelen bijdragen aan het terugdringen van het aantal koolmonoxide-ongevallen en aan het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van cv-installaties in ons land.

Bewezen vakbekwaamheid
Voorzitter Titia Siertsema: 'Met dit besluit geeft het kabinet gehoor aan de oproep van Uneto-VNI om het koolmonoxiderisico bij cv-ketels nu écht aan te pakken. Met een wettelijk verplichte erkenning kunnen vanaf 1 januari 2019 alleen nog erkende installatiebedrijven en vakbekwame cv-monteurs werkzaamheden verrichten aan cv-installaties. Het kabinet onderstreept daarmee dat bewezen vakbekwaamheid nodig is om het vak van cv-monteur uit te oefenen.'

Aangescherpte eisen
Na het verschijnen van het OvV-rapport heeft Uneto-VNI niet gewacht op maatregelen van het kabinet. De vereniging heeft inmiddels een uitgebreide erkenningsregeling met zwaardere eisen voor installatiebedrijven en individuele cv-monteurs uitgewerkt. Ook de aangescherpte vakbewaamheids- en scholingseisen voor cv-monteurs zijn in deze regeling opgenomen. Siertsema: 'Onze regeling voldoet aan de eisen die de overheid stelt. Uneto-VNI gaat er zo snel mogelijk over in gesprek met minister Blok.'

Uneto-VNI
Uneto-VNI is blij dat de minister van plan is illegale cv-werkzaamheden te bestrijden door de nieuwe erkenningseisen actief te handhaven. Het is daarnaast de bedoeling van de minister de markt transparant te maken; erkende bedrijven moeten herkenbaar worden via een website en een eenduidig beeldmerk. Ook dat voornemen valt bij de installatiekoepel in goede aarde.
Uneto-VNI kan zich vinden in de overgangsperiode tot 1 januari 2019 die de minister aankondigt. De vereniging staat ook achter andere maatregelen die minister Blok vandaag aankondigde, zoals het initiatief om cv-ketelfabrikanten ertoe te bewegen CO-sensors in hun toestellen op te nemen en een lobby voor het verplicht stellen van CO-sensoren op Europees niveau.

Publiekscampagne rond gevaren koolmonoxide
In februari volgend jaar start een publiekscampagne om meer bewustzijn te creëren rond de gevaren van koolmonoxide en de aandacht te vestigen op veilige CO-melders op de Nederlandse markt.

Bron: Uneto-VNI
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.