Ook burgers meten vuurwerksmog rond jaarwisseling

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) roept de hulp in van burgers om rond de jaarwisseling de vuurwerksmog in hun woonplaats in kaart te brengen. 75 personen verspreid over het hele land meten dan de verhoogde concentratie fijnstof die wordt veroorzaakt door vuurwerk, meldt het RIVM.

De burgermetingen worden uitgevoerd naast de reguliere metingen van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. De meetinstrumenten voor burgers bestaan uit een zeer eenvoudige stofsensor en een chip die sensorgegevens verzamelt. De stofsensor geeft pulsjes af die een maat zijn voor de hoeveelheid fijnstof die langskomt. Deze pulsjes worden door de chip geteld, gemiddeld en doorgegeven aan een database van het RIVM.
De metingen zijn bijna real time te volgen op een kaart van Nederland die gepubliceerd wordt op de website samenmetenaanluchtkwaliteit.nl. Via dit nieuwe kennisportaal faciliteert het RIVM kennisuitwisseling over relevante stoffen, sensoren en het gebruik van data.

Het gaat bij deze metingen niet om de absolute niveaus van de smog, daarvoor zijn de goedkopere sensoren nog niet geschikt. Het doel is vooral om te zien wat het effect is van vuurwerk op de toename van de hoeveelheid (fijn)stof in de lucht. Ook wil het RIVM ervaring opdoen met burgermetingen en de inzet van metingen door burgers en hoe de informatie die hier uit voortkomt gecommuniceerd moet worden.

Bronnen: NU.nl en RIVM
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.
Oké Niet oké