Rapportage samenwerking werkgeversdienstverlening en arbeidsmarktbeleid

In de programmarapportage ‘Werk aan de… uitvoering’ beschrijft de Inspectie SZW de bevindingen naar de samenwerking bij werkgeversdienstverlening en arbeidsmarktbeleid in de 35 arbeidsmarktregio’s. De bevindingen zijn afkomstig uit drie onderzoeken die zijn uitgevoerd in de periode augustus 2014 tot april 2016.

De Inspectie constateert dat de bestuurlijke samenwerking in de arbeidsmarktregio’s de laatste jaren is verbeterd. Op uitvoerend niveau krijgt de samenwerking met werkgevers en de samenwerking tussen gemeenten en UWV echter nog onvoldoende vorm.

In het rapport signaleert de Inspectie risico’s voor het realiseren van de doelstellingen van de Participatiewet en de Wet banenafspraak. Daarom dringt ze aan op een krachtige impuls om de kwaliteit van de uitvoering te verbeteren. Voor gemeenten, UWV, werkgevers en andere partijen die een rol spelen op de regionale arbeidsmarkt liggen er kansen om de aantrekkende economie en arbeidsmarkt beter te benutten, om zo meer mensen aan het werk te helpen.

De rapportage is gebaseerd op de volgende drie onderzoeken:
Samen voor werkgevers | Nota's van bevindingen | 2016 |
Werkgeversperspectief (Deze studie is naar de 2e Kamer gestuurd over de eerste ervaringsonderzoeken Participatiewet)
Sturing op resultaat | Nota's van bevindingen | 2016 |

Rapportage
Werken aan de...uitvoering | (Inspectie)rapporten | 2016 |

Bron: Inspectie SZW
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.
Oké Niet oké