Ook website Volandis inmiddels operationeel

Volandis is het nieuwe kennis- en adviescentrum voor duurzame inzetbaarheid in de Bouw- en Infrasector. De naam Volandis is afgeleid van het Spaanse woord ‘volante’, wat vliegwiel betekent. Volandis wil een vliegwiel zijn voor persoonlijke en maatschappelijk wenselijke ontwikkelingen. We richten ons op het optimaal ondersteunen van werknemers en werkgevers bij hun invulling van duurzame inzetbaarheid. En dagen hen uit hier zelf mee aan de slag te gaan.

Eigen verantwoordelijkheid in duurzame inzetbaarheid
De aard van het werk in de sector Bouw en Infra verandert. Verregaande automatisering en vernieuwde productieprocessen vragen om medewerkers die zich ontwikkelen en vitaal, productief en gemotiveerd blijven werken, een werkend leven lang, binnen of buitende huidige werkkring. En het vraagt om bedrijven die veilig werken, met vakmensen die presteren en gemotiveerd zijn. Werkgevers zouden in hun beleid bovendien zoveel mogelijk rekening moeten houden met de specifieke omstandigheden en wensen van werknemers in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan. In het verleden vormden reorganisaties of een falende gezondheid aanleiding voor duurzame inzetbaarheid. Volandis wil werkgevers en werknemers hier al eerder toe verleiden en helpen hun eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Duurzame inzetbaarheidsanalyse (DIA) voor werknemers en werkgevers
Volandis adviseert over o.a. veiligheid, nieuwe arbeidsmiddelen, gezondheid, werkomstandigheden, loopbaanontwikkeling en opleiding. Onze werkzaamheden zijn erop gericht zoveel mogelijk werknemers en werkgevers in de sector te bereiken, te adviseren en door te verwijzen als maatwerk gevraagd wordt. Hiervoor zet het kenniscentrum een duurzame inzetbaarheidsanalyse in. De DIA voor werknemers bestaat uit een medische keuring (voorheen PAGO) en een gesprek over wat de werknemer zelf kan doen om zijn of haar toekomst in de Bouw en Infra zeker te stellen. De DIA voor bedrijven betreft een advies over duurzame inzetbaarheid, bestaande uit trends en ontwikkelingen, arbeidsmarktgegevens, een top 3 aandachtspunten en acties.

Zie hier het eerder gepubliceerde bericht op DeVeiligheidskundige.nl over Volandis.
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.