Gezondheidsraad publiceert Jaarverslag 2020

Bestendiging, ontwikkeling en beweging

Bestendiging, ontwikkeling en beweging kenmerkten het jaar 2020 voor de Gezondheidsraad. De Gezondheidsraad is primair een adviesorgaan dat regering en parlement gevraagd en ongevraagd adviseert op basis van de stand van de wetenschap.

In 2020 maakt de Gezondheidsraad versneld een aantal veranderingen door, waardoor de organisatie zich verder ontwikkelt. Deze dynamiek komt vooral voort uit de landelijke coronamaatregelen en de toenemende vraag van het ministerie van VWS naar COVID-gerelateerde spoedadviezen. Bestuur, secretariaat en commissies van de Gezondheidsraad passen hier binnen korte tijd hun werkwijze op aan. Ook begint in 2020 een groot aantal nieuwe medewerkers bij het secretariaat en zijn er verschuivingen binnen het bestuur. In het verslagjaar levert de raad een bestendige stroom aan adviezen voor regering en parlement. Het aantal adviezen dat verschijnt ligt aanzienlijk hoger dan in 2019, dankzij extra inzet van zowel de raad als het secretariaat.

Lees het complete Jaarverslag 2020 van de Gezondheidsraad

Bron: Gezondheidsraad
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.