Rapport ‘Beroepsziekten in beeld’ gepubliceerd

Niet alleen de onzichtbaarheid van beroepsziekten maar ook het onbenut laten van kansen om te leren van beroepsziekten leiden ertoe dat er te weinig invulling wordt gegeven aan de preventie van beroepsziekten. Dat blijkt uit het rapport ‘Beroepsziekten in beeld’, een dubbel-rapport van de Inspectie SZW en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het rapport bestaat uit 2 delen en beide delen weerspiegelen de perspectieven en kennis van deskundigen uit het werkveld zelf.

Lees het complete rapport 'Beroepsziekten in beeld'

Het rapport geeft beter zicht op het ontstaan van beroepsziekten en biedt waardevolle input voor de beleidsinzet op het terrein van gezond en veilig werken. Het reikt instanties en deskundigen binnen en buiten het werkveld belangrijke informatie aan en bevat mogelijk een aantal nieuwe gezichtspunten.

Deel 1 van het rapport toont de mechanismen binnen het stelsel van beroepsziekten die een effectieve aanpak van preventie van beroepsziekten kunnen hinderen. Voorbeelden hiervan zijn het geringe risicobewustzijn bij bedrijven, de financieringssystematiek van bedrijfsgezondheidszorg of het onbenut laten van kansen om te leren van beroepsziekten.
In Deel 2 van het rapport komen deskundigen uit het werkveld aan het woord over onderwerpen als definities, cijfers en informatievoorziening over beroepsziekten, veroorzakers van beroepsziekten, de rol van verschillende actoren binnen het stelsel en ontwikkelingen op het gebied van compensatie van slachtoffers.

Tijd voor actie

Eén van de conclusies uit het rapport: 'Huidige financiering bedrijfsgezondheidszorg prikkelt niet tot onafhankelijke arbodienstverlening en effectieve preventie van beroepsziekten'. Niet alleen de onzichtbaarheid van beroepsziekten, maar ook de belemmeringen om te leren van beroepsziekten, zijn er debet aan dat er nog steeds een te beperkte invulling wordt gegeven aan de preventie van beroepsziekten. Zo komt de bedrijfsarts vaak niet toe aan zijn preventieve taken, omdat zijn tijd en aandacht volledig opgaat aan verzuimbegeleiding.
Volgens het RIVM staan slechte arbeidsomstandigheden (5%), na roken (9%) en ongezonde voeding (8%) in de top 3 van de belangrijkste oorzaken van de totale ziektelast in Nederland. Dus zelfs nog voor weinig beweging en alcoholgebruik. Dat vraagt om aandacht en actie.

Bronnen: Arboportaal en NCvB
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.