Resultaat ISZW controle rolsteigers (en reactie VSB)

Bij de controle op het gebruik van rolsteigers door de Inspectie SZW bij professioneel gebruik van 270 rolsteigers bleek in 251 gevallen sprake te zijn van onveilige situaties. In verhouding werden de meeste overtredingen, 107, begaan door schilders op rolsteigers.

Vallen van een rolsteiger is één van de meest voorkomende ongevalstypen in de bouwsector. Reden voor de Inspectie SZW om de afgelopen maanden door het land te controleren op het gebruik van rolsteigers. De steigers werden gebruikt voor bouw-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden.

Resultaten

De inspecteurs zagen vooral onstabiele steigers, waardoor er een grotere kans is op valgevaar. Er werden zelfs steigers aangetroffen waarbij de wielen niet op de rem stonden.
In 224 gevallen hebben de inspecteurs het werk moeten stilleggen totdat de werkgever de situatie veilig had gemaakt. In 40 gevallen was de overtreding zo ernstig dat de werkgever ook een boete kreeg. In de meeste gevallen troffen de inspecteurs meer dan één overtreding aan.
Bij 107 van de inspecties ging het om schildersbedrijven. In alle gevallen waren hier onveilige situaties. In 77 gevallen was er valgevaar, in 40 gevallen stond de rolsteiger niet stabiel. Ook kregen 27 werkgevers een boete omdat zij geen risico-inventarisatie en evaluatie hadden.

Reactie VSB

Elke dag maken vele honderden professionals gebruik van de rolsteiger. VSB betreurt het feit dat  er in meer dan 90% van de gevallen een onveilige situatie optreedt. Valongelukken komen in de bouw helaas nog dagelijks voor. Wie ‘s ochtends aan een klus op de rolsteiger begint, moet ‘s avonds ook weer veilig thuiskomen! Daarom verdienen een correct en veilig gebruik en (de)montage alle aandacht.  De veiligheid van de monteur, meestal ook de gebruiker moet daarbij altijd voorop staan. VSB en haar leden zetten zich voortdurend in voor die veiligheid.
Om de rolsteiger deskundig te kunnen opbouwen, kunnen trainingen worden gevolgd.  Deze zijn speciaal door de branche ontwikkeld en gaan in op het veilig en doelmatig monteren, verplaatsen en demonteren van rolsteigers. In de praktijk wordt volstaan met een instructie, een toolbox en het volgen van de handleidingen van de leverancier.
Daarnaast heeft de VSB de stand van de techniek opgenomen in het A-blad rolsteigers van Volandis. Naast de vele opleidingsmogelijkheden wordt ook de rolsteiger voortdurend doorontwikkeld, waardoor de kans op ongevallen tijdens het opbouwen en gebruiken zoveel mogelijk wordt uitgesloten. Zelf biedt de VSB via haar website onder meer een uitgebreide brochure waarin de veilige opbouwmethode van verschillende rolsteigerfabrikanten stap voor stap worden gepresenteerd. Wie de aanwijzingen volgt, kan niet anders dan de rolsteiger veilig op te bouwen.
De Arbocatalogus Bouw & Infra bevat onder meer een hoofdstuk over het beheersen van de risico’s bij werken op hoogte.
Werkgevers die meer willen weten over de RI&E en PvA kunnen onder meer terecht op de Zelfinspectie Arbo op orde.

Bronnen: ISZW en VSB
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.