Openbare commentaarronde op NPR over hergebruik van single use medische hulpmiddelen

Op 15 juni publiceerde NEN aanbevelingen voor hergebruik medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik ten tijde van COVID-19. Deze aanbevelingen werden gebundeld in een zogenaamde NEN-spec. Deze is doorontwikkeld naar een Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR). De NPR staat momenteel open voor commentaar van alle (mogelijk) belanghebbende partijen tot 1 januari 2021.

Ontwerp NPR 8283 ‘Medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik - Richtlijn voor hergebruik tijdens een crisis’ beoogt een bijdrage te leveren aan het oplossen van tekorten aan medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik. Ontwerp NPR 8283 is uitsluitend bedoeld voor toepassing tijdens crisissituaties. Deze NPR is de omzetting en verdere uitwerking van NEN-spec 3. NEN-spec 3 is opgesteld naar aanleiding van de tekorten aan medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik die ontstonden tijdens COVID-19.

Commentaar indienen

Tot 1 januari 2021 is het mogelijk om commentaar te geven op het ontwerp van de NPR. Belanghebbende partijen en/of betrokken experts op het gebied van medische hulpmiddelen bedoeld voor eenmalig gebruik, is welkom om commentaren in te dienen op het document.
De eerste bespreking van commentaren vindt plaats op 5 oktober as. van 10.00 tot 12.00 uur. Indieners van de commentaren zijn welkom om aan dit online overleg deel te nemen.

Lees ook
NEN-spec voor hergebruik medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik
NEN-spec voor niet-medische mondkapjes
NEN-spec 'Niet-medische mond-neusmasker'
Bron: NEN
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.