Prinsjesdag, een beknopt overzicht

Gisteren vond Prinsjesdag 2020 plaats in de Grote (Sint Jacobs) Kerk in Den Haag. Koning Willem-Alexander las daar de Troonrede voor, waarna de Miljoenennota werd aangeboden aan de Tweede Kamer.
Als het tegenzit, kan de coronacrisis de samenleving ook na volgend jaar ontwrichten. Maar toch is er reden om met enig optimisme naar de toekomst te kijken. Dat zei minister Hoekstra bij het aanbieden van de Miljoenennota, de begroting voor volgend jaar, aan de Tweede Kamer. Volgens de Miljoenennota is er volgend jaar sprake van herstel, maar loopt de werkloosheid op.

Hoekstra voegde eraan toe dat we door een diep dal gaan, dat dit geen normale begroting is en dat veel getallen onzeker zijn, maar dat de economische fundamenten sterk zijn. "De overheidsfinanciën zijn goed op orde; we klimmen uit het dal en zorgen voor perspectief." De minister van Financiën zei verder dat het kabinet alles op alles zet om de schade voor burgers en bedrijven zoveel mogelijk te beperken.

Omdat deze crisis iedereen raakt, geeft het kabinet forse financiële ondersteuning. Op 3 verschillende manieren wil het kabinet een stabiele factor zijn in deze ingewikkelde en onvoorspelbare tijd. In de eerste plaats trekt het kabinet veel geld uit om banen te behouden en inkomens te ondersteunen, werkgevers te helpen zich aan te passen en langdurige economische schade te beperken. Daarnaast houdt het vast aan afspraken uit het regeerakkoord en uit eerdere jaren, zoals extra investeringen in onderwijs, veiligheid en duurzaamheid. Ook zet het kabinet stappen om ons land voor de lange termijn minder kwetsbaar te maken voor economische klappen.

Hieronder een paar specifiek voor - de branches van - veiligheidskundigen relevante onderwerpen die op prinsjesdag aan de orde kwamen:

Stikstof

De bouwplannen kunnen alleen doorgaan als er oplossingen komen voor het stikstofprobleem. Het kabinet stelt daarom tot 2030 jaarlijks € 100 miljoen beschikbaar voor het wegnemen van belemmeringen door stikstof. Zodat ook de woningbouw door kan gaan.

Onderhoud en aanleg van wegen, bruggen, sluizen en spoor

Het kabinet biedt bouwbedrijven die het moeilijk hebben door de coronacrisis zicht op werk. Het kabinet trekt in 2021 vervroegd € 1,9 miljard uit voor onderhoud. Daarmee kunnen de bedrijven in 2021 werken aan noodzakelijk onderhoud aan wegen, bruggen, sluizen en spoor.

Arbeidsmarkt

'Daarnaast hoopt het kabinet dit najaar te komen met een reactie op de voorstellen van de Commissie Regulering van werk, die op verzoek van het kabinet voorstellen heeft gedaan voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt. De situatie op de arbeidsmarkt als gevolg van het coronavirus onderstreept deze analyse.' 

Beroepsziekten

'Tot slot wordt er gewerkt aan een reactie op het rapport van de commissie Heerts over de schadeafhandeling bij beroepsziekten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen.' (lees ook: Commissie Heerts overhandigt rapport ‘Stof tot nadenken’)

Lees ook:
de complete Miljoenennota 2021
en de bijlagen

Bron: NOS
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.