We zijn er weer!

Na een zomer waarin hitte en stortbuien elkaar afwisselden, zijn we weer op onze post. Met gepaste druilerigheid buiten, maar zelf uiteraard volledig opgeladen en fris achter de pc. BBQ

En wat is er in die zomer, behalve veel BBQ en badminton, zoal gebeurd?

Asbest

Opvallend veel berichten bij thuiskomst over door de ISZW geconstateerde asbestovertredingen:
01-09-2020 Een asbestverwijderingsbedrijf uit Roden (provincie Drenthe) mag vanaf 1 september 2020 een maand lang geen asbestwerkzaamheden verrichten. De Inspectie SZW heeft sinds 2019 drie maal geconstateerd dat het bedrijf dezelfde overtreding begaat op het gebied van asbestsanering. De Inspectie SZW heeft het bedrijf hiervoor nu een maand stilgelegd.
18-08-2020 Een Hillegomse man die bij wijze van belegging vastgoed opkoopt, heeft van de Inspectie SZW een asbestboete gekregen van € 12.300. De Hillegommer liet asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoeren in een net gekocht bedrijfspand in Hillegom zonder dat er voorzorgsmaatregelen waren genomen. De werknemer die de werkzaamheden uitvoerde heeft hierdoor een groot risico gelopen op blootstelling aan asbestvezels.
11-08-2020 Vier bedrijven hebben van de Inspectie SZW in totaal een boete gekregen van € 72.000,- voor het ondeskundig slopen van asbesthoudende schuren in de gemeente Beuningen. Er werden werkzaamheden verricht zonder dat er voorzorgsmaatregelen waren genomen om asbestverspreiding te voorkomen. Werknemers en toezichthouders hebben hierdoor een groot risico gelopen op blootstelling aan asbestvezels.
08-07-2020 Een asbestverwijderingsbedrijf uit Ede mag vanaf 8 juli 2020 een maand lang geen asbestwerkzaamheden verrichten. De afgelopen jaren is het bedrijf verschillende keren beboet voor dezelfde overtredingen op het gebied van asbestsanering. De Inspectie SZW heeft het bedrijf hiervoor nu een maand stilgelegd.
  
Zie de volledige nieuwsberichten op de site van ISZW

Van 27 naar 47

Daarnaast het treurige vervolg van de nertsenfokkerijen.
Bij één bedrijf in Venhorst (gemeente Boekel) en twee bedrijven in Wanroij (gemeente Sint Anthonis) zijn besmettingen met SARS-CoV-2 vastgesteld bij nertsen. Het gaat in Venhorst om een bedrijf met ongeveer 5700 moederdieren. In Wanroij gaat het om twee bedrijven met ongeveer 8400 en 2600 moederdieren. De besmettingen zijn aan het licht gekomen uit de early warning, het monitoringssysteem waar wekelijks dieren worden getest op het virus. Tevens is er een verdenking van infectie bij een nertsenbedrijf, waarvan de definitieve uitslag morgen wordt verwacht.

In totaal zijn nu 47 nertsenbedrijven in Nederland besmet verklaard (NB terwijl wij dit bericht invoeren, komen deze laatste drie er nog bij!). Toen De Veiligheidskundige op zomerreces vertrok waren dat er nog 27...(zie onze eerdere berichtgeving hierover).

Misdragingen

Corona lijkt ook nog een ander gevolg te hebben, namelijk: wangedrag. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) maakt zich bijvoorbeeld zorgen over de toegenomen meldingen over zich misdragende passagiers, die een mogelijk risico kunnen meebrengen voor de vliegveiligheid. Inspecteur-generaal Jan van den Bos van de ILT vraagt alle betrokken partijen alert te blijven en waar mogelijk meer preventieve maatregelen te nemen om hinderlijk gedrag van passagiers te voorkomen. Uit analyse van recente meldingen blijkt dat er steeds meer incidenten zijn als gevolg van overlast door passagiers sinds het vliegverkeer weer is opgestart. Er is daarbij een duidelijke samenhang te zien tussen de coronamaatregelen aan boord en de toename van misdragingen door passagiers.
Sinds afgelopen maand publiceert het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen (ABL) van de ILT een online interactief dashboard waarin meldingen van luchtvaartvoorvallen worden gepresenteerd. Zo kunnen we bekijken hoe onze soort zich misdraagt.

Onze ‘eigen’ ISZW gaat strenger handhaven op coronaregels op de werkvloer. Bij de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werden tot en met 2 augustus bijna 2.797 meldingen gedaan door werknemers vanwege het overtreden van die regels zegt ISZW in een radio-interview.
Bij dertig bedrijven heeft de Inspectie uiteindelijk ook opgetreden. Grotendeels kregen die bedrijven een officiële waarschuwing of een waarschuwing waarna een boete zou volgen.

Uiteraard zijn wij niet zo; wij gedragen ons keurig, zijn recent niet in een huwelijksbootje gestapt en hebben ons BBQ-vlees altijd op gepaste afstand en in besloten kring verbrand.

Op de planning

Wij zijn intussen alweer druk met de VCA Special van De Veiligheidskundige die binnenkort in gedrukte vorm op 15.000 matten valt. Als je die ook wilt ontvangen: sluit een abonnement af op het VK-magazine en hij valt automatisch ook op jouw mat. Overigens evenals ons later geplande Jaarboek 2020, waarin veiligheidskundigen van uiteenlopende pluimage hun visie op dit absurde jaar in een essay uiteenzetten.

Enfin, we zijn er dus weer. De belangrijkste berichten van de afgelopen periode hebben we met terugwerkende kracht ingevoerd, zodat u het chronologische spoor kunt volgen.
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.