ISZW publiceert Programmarapportage Uitzendbureaus 2016-2019

Uitzendbureaus vervullen een belangrijke functie door te bemiddelen in personeel voor tijdelijk werk, opvang van ziekte of piekmomenten. Daarnaast is er sprake van misstanden en malafide praktijken.

Deze rapportage belicht wat is bereikt en hoe de inzet van ISZW wordt voortgezet. In de afgelopen jaren is in het programma Uitzendbureaus risicogericht een gevarieerde mix aan interventies ingezet. Met de aanpak van malafide in- en uitleners richt het programma zich op het verminderen van misstanden in de sector. De Inspectie SZW wijst inleners ook op hun verantwoordelijkheid om een uitzendbureau in te schakelen dat werkt volgens de wet- en regelgeving, en om niet met malafide bureaus in zee te gaan.

Naast inspecties en rechercheonderzoeken die gericht zijn op de ‘rotte appels’ in de sector, is een brede basis aan ondernemingen in de sector bereikt met andere interventies. Als ‘ogen en oren’ op de uitzendmarkt levert de analyse in dit programma een scherp beeld van de constructies, prikkels en misstanden, zoals op geaggregeerd niveau beschreven in de Staat van Eerlijk werk (zie ook: ISZW publiceert Staat van Eerlijk Werk 2019).
De Inspectie SZW werkte en werkt intensief samen met andere overheidsorganisaties en belanghebbenden in de sector in het belang van eerlijk, veilig en gezond werk.

HIeronder een opvallende passage uit het rapport:
'5.2 Aanpak van misstanden
Moedwillige overtreders overschrijden vaak op meerdere terreinen de wet- en regelgeving. Daarom werkt de Inspectie SZW met het UWV, de Belastingdienst en gemeenten samen in het speciale interventieteam Aanpak Malafide Uitzendbureaus (AMU).
Dankzij de samenwerking krijgen we een beter beeld van de ernst van de overtreding en kunnen we de beste aanpak bepalen en uitvoeren. Het interventieteam pakt complexe zaken aan waarbij vaak verscheidene problemen een rol spelen, zoals belastingontduiking en uitkeringsfraude.
In de programmaperiode heeft dit team 35 onderzoeken afgesloten. Daarbij zijn in totaal 308 werkgevers gecontroleerd (61 uitzendbureaus en 247 inleners). Over de jaren heen werd bij tussen de 40-80% van de onderzoeken een of meerdere overtredingen van arbeidswetten geconstateerd.
Een probleem dat niet alleen bij de Inspectie SZW, maar ook bij andere toezichtpartners speelt is het gebruik van een liquidatie om een sanctie te ontlopen.'

Lees het complete rapport 'Programmarapportage Uitzendbureaus 2016-2019'

Bron: ISZW
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.