Normontwerp veilig werken aan buurtbatterijen gepubliceerd voor commentaar

Hoe kunnen installateurs veilig werken aan batterij-energieopslagsystemen? Hoe gaan woningbouwcoöperaties en gemeenten met de bedrijfsvoering om? Ontwerp NEN 4822 geeft met overzichten, flowcharts en een stappenplan antwoord op deze vragen. Belanghebbenden kunnen nu commentaar leveren op het normontwerp.

De toenemende decentrale opwekking van elektrische energie en de daarbij ontstane behoefte aan lokale opslag van elektrische energie via batterij-energieopslagsystemen vraagt om een veilige bedrijfsvoering.

Relatie met NEN 3140

Ontwerp NEN 4288 vult NEN 3140 aan door in te gaan op de opgeslagen energie en de impact hiervan op het veilig bedrijven van het batterij-energieopslagsysteem. Deze norm beschrijft de toepassing van NEN 3140 en de aanvullende handelingen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden die voor een veilige bedrijfsvoering van batterij-energieopslagsystemen noodzakelijk zijn.

Veilig werken volgens Arbowetgeving

Net zoals NEN 3140, geeft Ontwerp NEN 4288 een mogelijke implementatie van de Nederlandse Arbowetgeving betreffende het veilig werken aan, met en nabij elektrische installaties en arbeidsmiddelen. Daar waar NEN 3140 zich richt op deze veilige bedrijfsvoering in het algemeen en aansluit bij de praktijk binnen de elektrotechniekbranche, geeft Ontwerp NEN 4288 voorschriften hoe ook binnen de branche voor batterij-energieopslagsystemen veilig kan worden gewerkt aan elektrische installaties betreffende elektrotechnische gevaren.

Commentaar leveren op het normontwerp

Belanghebbenden kunnen tot 7 oktober commentaar geven op Ontwerp NEN 4288 via normontwerpen.nen.nl

Bron: NEN
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.