Meer dan een miljoen aan boete voor ontsnapping gaswolk

Het Rotterdamse opslagbedrijf Vopak Terminal Europoort B.V. (hierna: VTE) en de petrochemische raffinaderij van Koch HC Partnership BV (hierna: KHC) hebben een door het OM aangeboden transactie geaccepteerd. VTE betaalt geldboete van 650.000 euro en KHC betaalt een boete van 500.000 euro in verband met een ontsnapping van een gaswolk bij VTE in 2014.

Bij  VTE vindt op- en overslag plaats van minerale olieproducten, chemicaliën en vloeibare (gevaarlijke) afvalstoffen. Dit maakt VTE een zogenoemd BRZO-bedrijf. Dat is een bedrijf met risico’s op zware ongevallen.
Te midden van de opslagtanks van VTE bevindt zich de petrochemische raffinaderij van KHC. Daar destilleert KHC minerale olieproducten uit aardolie. VTE verzorgt de opslag en de aan- en afvoer via pijpleidingen van grondstoffen en producten voor KHC.

Strafrechtelijk onderzoek

Op 4 augustus 2014 verpompt KHC zogenaamde ‘light naphtha’ vanuit haar raffinaderij naar een opslagtank van VTE. Wanneer het overpompen is gestopt, gaat er bij VTE een alarm af, omdat het vloeistofniveau in de tank daalt. Eerst denkt men dat de tank lek is, maar later blijkt dat er vluchtige gassen (zoals butaan, propaan en benzeen) uit de nafta zijn ontsnapt via het dak van de tank.
Onderzoek wijst uit dat de ontsnapping van vluchtige stoffen te wijten is aan het onder te hoge temperatuur en dampspanning overpompen van de nafta door KHC. In totaal gaat het om ongeveer 151 m³.

VTE heeft de DCMR (Milieudienst Rijnmond) pas ruim elf uur na het afgaan van het alarm op de hoogte gebracht. Dat is te laat, want het bevoegd gezag moet zo snel mogelijk geïnformeerd worden om te kunnen beoordelen of maatregelen nodig zijn om mens en milieu te beschermen. Daarnaast handelde VTE in strijd met haar vergunning door de nafta onder de gegeven condities (temperatuur en dampspanning) op te slaan.
Met het verpompen van de nafta onder een te hoge temperatuur en dampdruk heeft ook KHC gehandeld in strijd met de milieuregelgeving. Om nadelige gevolgen voor mens en milieu te voorkomen had KHC de bij haar bekende, voor VTE geldende leveringscondities in acht moeten nemen.

Passende afdoening

Het OM vindt de geconstateerde feiten ernstig. Op- en overslag van gevaarlijke stoffen zijn activiteiten die grote risico’s met zich brengen voor veiligheid, gezondheid en milieu. Bedrijven die zich met deze activiteiten bezig houden, dragen dan ook een grote verantwoordelijkheid.
VTE moet in deze zaak een boete van 650.000 euro betalen. KHC betaalt een boete van 500.000 euro. Er zijn maatregelen genomen om herhaling in de toekomst te voorkomen. Het OM ziet de transacties als een passende en effectieve afdoening. In de zittingszaal was het OM niet tot een andere strafeis gekomen.

Bron: Openbaar ministerie
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.